TA UNDERVISNINGEN DIN ET HAKK VIDERE – lær grunnpilarene i mental trening!

YOGA NIDRA fra SATYANANDA YOGA
Yoga Nidra som begrep brukes til å beskrive mange ulike former for hvile og avspenning. Dette kurset går gjennom metoden slik den ble utviklet av Swami Satyananda fra Bihar i India. Han forenklet gamle mentale treningsteknikker kalt nyasa for å gjøre dem tilgjengelige for det moderne mennesket. For å kunne bruke de gamle nyasa teknikkene måtte man være skolert i urspråket sanskrit og ha masse ledig tid. Swami Satyananda opplevde at det var et stort behov for menneskeheten å spre disse fantastiske mentale avspenningsverktøyene til allmennheten. For at de skulle kunne brukes for deg og meg som lever en moderne livsstil med familie, barn og jobb, måtte de forenkles.

De fleste sanskrit ordene er fjernet og tidsbruken er kortet ned. Satyananda Yoga Nidra har åtte ulike trinn som skal bringe deg dypere og dypere i hvile. En yoga nidra økt kan vare fra 10 til 45 min. Elevene ligger på gulvet i shavasana hvilestilling og instruktørene tar dem med på en mental reise. Til forskjell fra meditasjon blir du hele tiden guidet i hvor du skal styre tankene dine. Hver eneste pause og hvert eneste ord er nøye planlagt.

INSTRUKTØR
Yoga Nidra er den perfekte grunntrening for deg som ønsker å begynne å jobbe med din mentale helse. Hildes egen lærer Swami Satyaprakash fra Birmingham var elev av Swami Satyananda. Hun sa at yogaelevene må krysse det mentale havet til pratyahara (for eksempel gjennom yoga nidra metode) før de kan få utbytte av konsentrasjonsteknikker og meditasjon. Mental trening kan være utfordrende, med yoga nidra får du en skånsom og behagelig start. Det største utfordringen er å klare å sette av ca 30 min hver dag og ha nok selvdisiplin til å gjennomføre. Når du først har lagt deg ned er selve den mentale reisen behagelig.

For å bli instruktør i yoga nidra må du bruke minst ett helt år på egen yoga nidra praksis hver dag. For å bli instruktør for instruktører må du i følge Satyananda tradisjonen selv ha undervist yoga nidra i 10 år etter egen utdanning. Hilde fra Sankalpa var ferdig med sin yoga nidra instruktørutdanning i 2008. Like før Swami Satyaprakash døde i 2017 gav hun Hilde sin «blessing» til å gjennomføre en yoga nidra instruktørutdanning i Norge.

Kurset setter store krav til deltaker om selvpraksis 6 dager i uken, innspilling av lydspor og oppgavetekst hver måned. Du må møte på alle samlingene, levere og få godkjent alle oppgavene for å sertifiseres.

Er du klar for dette, vil det være den beste investering både for din egen helse og elevene dine.

Samling 1: INTRO & BODYSCAN
Lørdag 26. Januar kl 09-17

Samling 2: SANKALPA (beslutningen)
Lørdag 2. Mars kl 09-17

Samling: 3  PUSTEVISUALISERING
Lørdag 6. April kl 09-17

Samling. 4 PAR AV MOTSETNINGER
Lørdag 4. Mai kl 09-17

Samling 5: VISUALISERING BILDER & HISTORIER
Lørdag 24. August kl 09-17

Samling 6: OPPSUMMERING & EKSAMEN
Lørdag 28. September kl 09-17
Eksamensundervisning av 25 min yoga nidra.

PRIS: 16.490,- (4.490,- i påmeldingsgebyr + resterende kursavgift på 12.000,-)

Påmeldingsfrist 01. Desember. Ved for liten påmelding vil kurset kunne bli utsatt.

Kursavgiften kan deles i to. Ingen refusjon ved avmelding.

Påmeldinghttps://studiobookingsonline.com/sankalpayoga/workshop

SANKALPA YOGA – vi tar god helse på alvor.